Aneta Ferenc

logopedaLogopeda

Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Naukowego Koła Logopedycznego działającego przy Uniwersytecie Warszawskim.
Kontynuuję nauczanie na studiach magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna realizowanym na Uniwersytecie  Warszawskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi zdobywałam podczas praktyk w placówkach takich jak:
przedszkola prywatne i państwowe,
szkoły podstawowe,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
szpitale (oddziały neurologiczne, otolaryngologiczne, rehabilitacyjne).

W trakcie studiów rozwinęłam swoje zainteresowania, a podczas pracy w Poradni Logopedycznej utwierdziłam się w przekonaniu, że logopedia jest dziedziną, w której doskonale się odnajduję.

Pracowałam jako wolontariusz w Gminnym Ośrodku Kultury prowadząc zajęcia z młodzieżą oraz pomagając w przygotowaniach kulturowych, dzięki czemu mam doświadczenie w pracy z małymi dziećmi jak i również z młodzieżą i dorosłymi.
W przedszkolach prowadziłam zajęcia z logorytmiki oraz glottodydaktyki B. Rocławskiego, arteterapię, diagnozę i terapię logopedyczną.
W pracy z dziećmi szczególną uwagę zwracam na ich indywidualność i dostosowuje się do ich potrzeb.
Z racji zainteresowania neurologopedią, współdziałam w Klubie Pacjenta przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzimy spotkania terapeutycznie z osobami po udarach, wypadkach komunikacyjnych; oraz  z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Odbyłam kilka szkoleń z zakresu Opóźnionego rozwoju mowy i logorytmiki.
Brałam udział w warsztatach dotyczących problemów z połykaniem oraz języka migowego na poziomie A1.
W przyszłości pragnę poszerzać swoją wiedzę na studiach neurologopedycznych.

Prywatnie interesuję się literaturą kryminalistyczną, muzyką jazzową oraz technikami relaksacyjnymi.