Polityka Prywatności Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych:

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.

  • Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Polityka Bezpieczeństwa oraz proces zarządzania bezpieczeństwem informacji

Proces bezpieczeństwa informacji został zbudowany w oparciu o wymagania prawa polskiego regulującego proces przetwarzania i ochrony danych osobowych i medycznych.

Kierownictwo Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o.zapewnia pełne wsparcie dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i deklaruje, że wszyscy pracownicy spółki Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o.przechodzą pełne, cykliczne szkolenie z obowiązujących zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych i medycznych. Ponadto wszyscy pracownicy Oxygen Fitness zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych i zobowiązani są do stosowania wytycznych Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

Szczególny nacisk kładzie się na kontrole dostępu do danych osobowych oraz do systemów informatycznych przetwarzających te dane. Każdy pracownik posiada indywidualny dostęp, profilowany zgodnie z zasadą „need to know”, co oznacza, że do przetwarzania danych i informacji dopuszczone są wyłącznie osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych / informacji został zdefiniowany, jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków służbowych pracownika.

Dane osobowe

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, świadczenia usług, zarządzania usługami, finansowych oraz archiwalno – statystycznych.

W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach na stronach www Spółki jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • dostępu do danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

Aktualizacji danych osobowych w zakresie danych teleadresowych, adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego możecie Państwo dokonać w każdej chwili przy użyciu konta w sklepie internetowym Oxygen Fitness.

Pozostałe dane mogą Państwo zmienić na recepcji w siedzibie Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o..

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim:

Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o. nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura).

Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.