INTEGRACJA SENSORYCZNA

Podczas terapii Integracji Sensorycznej dziecko jest przeprowadzane przez aktywności, które wystawiają na próbę jego zdolności do właściwej reakcji na bodźce sensoryczne poprzez zaplanowane i zorganizowane reakcje. Terapia ma miejsce w bezpiecznym i ciekawym środowisku, a specjalistyczny zawieszany sprzęt daje dziecku możliwość integracji wrażeń płynących z układu przedsionkowego, proprioceptywnego, zmysłu dotyku, wzroku i słuchu. Terapia jest opracowywana we współpracy z dzieckiem i ma na celu spełnienie konkretnych potrzeb dziecka w zakresie rozwoju. Czynności te są tak zaprojektowane, aby wywołać autonomiczne reakcje, a także są stopniowane, aby doprowadzić do coraz wyższych poziomów organizacji, które poprawiają integrację dziecka ze środowiskiem.

SKUTECZNOŚĆ TERAPII SI

Teoria integracji sensorycznej (SI) wiąże się z wieloma badaniami, które dowodzą zarówno jej neurofizjologicznych podstaw, jak i skuteczności określonych działań podejmowanych wobec dzieci.

Jeżeli terapia SI opiera się na rzetelnych podstawach diagnostycznych i jest odpowiednio prowadzona, to po kilku miesiącach widoczne są pozytywne zmiany w rozwoju dziecka. Często postęp ujawnia się najpierw w sferze sprawności fizycznej dziecka, a następnie w jego funkcjonowaniu emocjonalnym. Poprawie ulegają także funkcje wzrokowe, słuchowe i mowa czynna. Często rodzice stwierdzają, że ich dziecko jest spokojniejsze, lepiej zorganizowane, skoncentrowane i łatwiejsze we współżyciu. Zaczyna odnosić sukcesy w przedszkolu i szkole. Obecnie środowiska naukowe wskazują metodę SI jako metodę bardzo skuteczną.

Wybrane objawy dysfunkcji integracji sensorycznej

Dziecko:

 • jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem,
 • źle toleruje wykonywanie przy nim czynności pielęgnacyjnych i higienicznych, takich jak: obcinanie włosów, paznokci, mycie twarzy, zębów, smarowanie kremem, czesanie, czyszczenie nosa, uszu itp.,
 • wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie,ma problemy z samodzielnym myciem się, ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików i sznurowaniem butów,
 • ma słabą równowagę: potyka się i upada częściej niż rówieśnicy, prawie zawsze ma jakiś siniak czy zadrapanie,
 • podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku itp.,
 • jest nadruchliwe, nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu,
 • trudno się koncentruje, łatwo rozprasza,
 • jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża,
 • bywa uparte, negatywistyczne,
 • uwielbia ruch, poszukuje go, dąży do niego, jest stale w ruchu – biega, podskakuje, często zmienia pozycję ciała,
 • przejawia wygórowany lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od podłoża, np. wejść na wysokie schody, na drabinkę, usiąść na wysokim stołku,
 • w nowym miejscu czuje się zagubione, potrzebuje sporo czasu by zdobyć orientację w otoczeniu,
 • często myli stronę prawą i lewą, w obrębie własnego ciała oraz w otaczającej przestrzeni, podczas gier zespołowych zdarza się, że biegnie w innym kierunku niż jego drużyna, w inną stronę niż piłka, którą ma złapać, jest zdezorientowane, ma słabe wyczucie odległości,
 • ma trudności z czytaniem i pisaniem, częściej niż inne dzieci w jego wieku myli, odwraca znaki graficzne, ma trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu z tablicy,
 • ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem itp.,
 • sprawia wrażenie słabego, szybko się męczy,
 • nie lubi karuzeli, huśtawki, lub przeciwnie – uwielbia to.

LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

PSYCHOLOGIA I PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Pomoc psychologiczna przybiera formy:

 • diagnozy
 • porad i konsultacji
 • spotkań terapeutycznych
 • interwencji kryzysowych

Diagnoza psychologiczna jest sposobem określenia problemu klienta. Pozwala na dobre ukierunkowanie dalszych działań zmierzających do przezwyciężenia zgłaszanych przez klienta trudności. Porady i konsultacje to formy pomocy mające na celu udzielenie klientowi wsparcia informacyjnego potrzebnego do rozwiązania jego problemu. Spotkania terapeutyczne są formami pomocy bardziej ustrukturalizowanej i systematycznej.

Jak wygląda psychoterapia dziecka?

Pracę z dzieckiem rozpoczynamy od spotkań mających charakter konsultacyjny.  Podczas tych spotkań psycholog zbiera wywiad od rodziców lub opiekunów prawnych odnośnie zgłaszanego problemu, dlatego też na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców.

     

Kolejne spotkania poświęcone są na poznanie dziecka – jego obecnego funkcjonowania w domu, szkole oraz w kontakcie z dorosłymi. Ponadto psycholog zbiera informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz poznaje zwyczaje rodziny, stosowane metody wychowawcze oraz zasady obowiązujące w domu.

    

Konsultacje kończą się rozmową psychologa z rodzicami i wspólnym zaplanowaniem działań mających na celu pomoc dziecku w trudnej dla niego sytuacji.

     

W przypadku psychoterapii dziecka niezbędna jest współpraca rodziców z psychologiem, którzy między sesjami pełnią rolę „terapeutów” dziecka. Bez ścisłej współpracy ze strony rodziców efekty terapii dużo trudniej jest osiągnąć. Otrzymane zalecenia odnośnie postępowania z dzieckiem mają na celu wzmocnienie i utrwalenie efektów pracy na sesji.

Cennik usług

 • Konsulatacje

  Spotkanie z ze specjalistą, omówienie problemu, zalecenia do pracy indywidualnej

 • Konsultacja logopedyczna
  90 zł
  czas trwania: 50 min.
 • Konsultacja pedagogiczna
  90 zł
  czas trwania: 50 min.
 • Konsultacja psychologiczna
  90 zł
  czas trwania: 50 min.
 • Terapia

  Zajęcia indywidualne  wybrane po konsultacji

 • Integracja Sensoryczna
  90 zł
  czas trwania: 50 min.
 • Psychologiczna
  90 zł
  czas trwania: 50 min.
 • Psychoterapeutyczna
  120 zł
  czas trwania: 50 min.
 • Logopedyczna
  90/60 zł
  czas trwania: 50/30 min.
 • Pedagogiczna
  80 zł
  czas trwania: 50 min.
 • Diagnoza

  Spotkanie z dzieckiem, rodzicem, badanie określonymi testami i obserwacja dziecka; po diagnozie zawsze wystawiana pisemna opinia

 • Diagnoza logopedyczna
  130 zł
  czas trwania: 60 min.
 • Diagnoza pedagogiczna
  210 zł
  czas trwania: 120 min.
 • Diagnoza psychologiczna
  250 zł
  czas trwania: 120 min.
 • Diagnoza SI
  340 zł
  czas trwania: 180 min.