Balet dla dzieci

Balet to widowisko taneczne, którego podporą jest technika tańca klasycznego, jednak zwykło się używać terminu „balet” jako synonimu techniki. Technika klasyczna wymaga niezwykłej precyzji ruchu i dyscypliny. Bardzo ważna jest silna praca nóg i płynność ruchu oraz koordynacja całego ciała.

Osoby trenujące balet kształtują smukłą i wyprostowaną sylwetkę, co wiąże się z wzmacnianiem mięśni brzucha i kręgosłupa. Po dziś dzień technika tańca klasycznego jest podstawa innych stylów tańca m.in– jazz, taniec współczesny.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu w środy o godz. 17:00 (grupa 4 – 7 lat).

Nasz instruktor

Bartłomiej Marszałek

Absolwent Gdańskiej Szkoły Baletowej oraz mgr. Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie w specjalizacji Pedagogika Baletu. Obecnie tancerz solista w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego w Warszawie.W latach wcześniejszych tancerz Teatru Żydowskiego w Warszawie, Operetki Warszawskiej, nauczyciel w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Warszawie. W dalszej chwili współpracuję także z Operą i Filharmonią Podlaską, Warszawską Operą Kameralną, Młodym Baletem Polskim Anny Davis.Ciągle poszerza swoje horyzonty biorąc udział w wielu warsztatach tanecznych.