POLITYKA PRYWATNOŚCI Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klubowiczów stanowi jest dla nas priorytetem.  W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o., (dalej Klub Oxygen) ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa umowa członkostwa lub wejścia jednorazowego na świadczenie usług w Klubie Oxygen, zamówienie przyjęcia urodzinowego, umowa sprzedaży w sklepie internetowym
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa,
 • Twoja zgoda.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie , ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7 .

DANE OSOBOWE

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcia umową na świadczenie usług w Klubie Oxygen,
 • świadczenia usług zgodnie z przyjętym Regulaminem Klubu,
 • założenia konta klienta i zawarcia z Toba umowy sprzedaży w Sklepie internetowym http://oxygenfitness.pl/sklep/
 • realizacji złożonego przez Ciebie zamówienie na przyjęcie urodzinowe,
 • marketingu bezpośredniego naszych usług (w tym profilowaniu),
 • rozliczeń finansowych i windykacji,
 • obsługi reklamacyjna,
 • archiwizacji i statystyki.
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny naszego Klubu).

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby móc skorzystać z praw określonych w punktach a-h, skontaktuj się z nami pod adresem: daneosobowe@oxygenfitness.pl . Po analizie otrzymanego zgłoszenia, otrzymasz informacje zwrotną dotyczącą realizacji prawa, którego dotyczyło zgłoszenie. Przewidywany czas odpowiedzi to 7 dni roboczych.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane, zwłaszcza w kontekście prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji m.in. zmian w obowiązujących przepisach prawa.