Champion Gym

Champion Gym – zajęcia sportowe dla młodzieży. To zajęcia ogólnorozwojowe angażujące dzieci i młodzież do wspólnego treningu.

Treningi są ukierunkowane na ogólny rozwój fizyczny dziecka oraz prawidłowe funkcjonowanie w oparciu o kontakty z rówieśnikami w grupie.

Cel zajęć:
– poprawa sprawności fizycznej
– nauka poprawnego wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego
– wzmocnienie mięśni posturalnych i głębokich
– poprawa koncentracji i samodyscypliny
– poprawa nawyków ruchowych i prawidłowej postawy ciała
– kontakt z rówieśnikami i poznawanie zasad panujących w grupie.

Zajęcia skierowane są dla dzieci od 9 roku życia.
Treningi odbywają się raz w tygodniu i są prowadzone przez trenera personalnego.

Nasze zajęcia Champion Gym to bezpieczny początek przygody z siłownią dla Twojego dziecka!

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w środy o godz. 20:00.