Drogi Klubowiczu,

Zrobiliśmy wszystko aby  nasz klubu spełniał wszystkie normy bezpieczeństwa. W każdym pomieszczeniu umieściliśmy środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji powierzchni oraz informację o maksymalnej liczbie osób w danym pomieszczeniu (zgodnie z zasadą 1 osoba na 10m2).

Rozstawiliśmy sprzęty do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczyliśmy z użytkowania sprzęt, który nie spełnia określonej odległości.

Dezynfekujemy blat recepcyjny po każdym kliencie i przestrzegamy, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba. Wyznaczyliśmy na podłodze przy recepcji strefę zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.

LIMIT OSÓB W KLUBIE

 • Max ilość osób w klubie wynosi 150
 • Max ilość na sali fitness wynosi 18

ZASADY W KLUBIE

 • Przy recepcji może znajdować się 1 osoba
 • Przyjdź do klubu w maseczce
 • Po wejściu i wyjściu z klubu dezynfekuj ręce
 • Zachowaj bezpieczną odległość (1,5m)
 • Używaj ręcznika
 • Przynieś własną matę do ćwiczeń
 • Zdezynfekuj każde używane urządzenie po zakończonym ćwiczeniu
 • Przed wyjściem z każdej sali ćwiczeń dezynfekuj ręce
 • Dezynfekuj szafki w szatni, przed i po wyjęciu swoich rzeczy
 • Jednoczasowo w toaletach – może przebywać 1 osoba na 2 kabiny/toalety.

ZAJĘCIA GRUPOWE

 • Maksymalna ilość uczestników na zajęciach wynosi 18 osób;
 • Przed wejściem na salę fitness oraz przed jej opuszczeniem użyj płynu do dezynfekcji rąk
 • Na zajęcia przynieś ze sobą własną matę do ćwiczeń
 • Używaj ręcznika
 • Dezynfekuj każde używane urządzenie po zakończonym ćwiczeniu
 • Ćwicz w miejscach wyznaczonych